user_mobilelogo

Związek Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa i posadzek drewnianych jest organizacją zrzeszającą rzeczoznawców i biegłych sądowych z zakresu parkieciarstwa, posadzek drewnianych i technologii drewna. 
Członkowie naszego Związku wykonują opinie techniczne i ekspertyzy w zakresie parkieciarstwa, posadzek drewnianych i technologii drewna, opiniują i współtworzą normy i wytyczne techniczne dotyczące wykonywania i odbioru posadzek drewnianych oraz produkcji parkietów. 
Rzeczoznawcy stowarzyszeni w Związku zobowiązani są do ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu przepisów prawa, technologii parkieciarskiej, produkcji parkietów, technologii drewna, budownictwa oraz innych dziedzin z tym związanych. W tym celu odbywają się szkolenia, seminaria, zebrania dyskusyjne, odczyty i prelekcje, a także spotkania z autorytetami z dziedziny technologii drewna, budownictwa, izolacji, chemii parkieciarskiej i budowlanej.
Ponadto członkowie Związku zajmują się popularyzacją wiedzy o parkieciarstwie i posadzkach drewnianych, współpracują z instytucjami naukowymi, technicznymi stowarzyszeniami branżowymi, Sądami Polubownymi oraz prasą branżową, a także prowadzą działalność edukacyjną.
Inicjatywa utworzenia stowarzyszenia, które skupia wszystkich rzeczoznawców i biegłych sądowych z dziedziny parkieciarstwa pozwala na standaryzację czynności i badań przeprowadzanych podczas wykonywania ekspertyz oraz umożliwia opracowanie odpowiedniej dokumentacji.
Rzeczoznawcy i biegli sądowi są osobami zaufania publicznego dlatego też naszym celem jest ciągłe dążenie do kształtowania i upowszechniania zasad etyki, a w szczególności norm rzetelnego postępowania podczas opiniowania oraz podejmowanie działań służących ochronie uczciwej konkurencji oraz dobrych standardów działania na rynku parkieciarskim.

 

Historia

W dniu16 maja 2009 r. na spotkaniu założycielskim zostało zawiązane stowarzyszenie zwykłe o statusie organizacji społecznej, pozarządowej, bez osobowości prawnej o nazwie: „Związek Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa i posadzek drewnianych”.
Założycielami Związku Rzeczoznawców byli rzeczoznawcy niezależni i rzeczoznawcy zrzeszeni w organizacjach branżowych, a także biegli sądowi z zakresu parkieciarstwa, posadzek drewnianych i technologii drewna. Założycielami Związku byli: Małgorzata Kuczyńska-Cichocka, Czesław Bortnowski, Sławomir Chrzanowski, Zbigniew Cichocki, Janusz Dziewanowski, Aleksander Kalinowski, Marek Komorowski, Jarosław Kurnikowski, Mirosław Odyniec, Piotr Pióro, Grzegorz Stanisławski.

Podczas spotkania założycielskiego wybrano pierwsze władze Związku, na dwuletnia kadencję:

- Prezes: Małgorzata Kuczyńska-Cichocka

- Wiceprezes: Piotr Pióro

- Wiceprezes-Skarbnik: Grzegorz Stanisławski

Rejestracji Związku dokonano w Kaliszu.
Na spotkaniu założycielskim przyjęto Regulamin stowarzyszenia oraz Kodeks etyczny rzeczoznawców. 
Przyjęto, iż głównym celem rzeczoznawców zrzeszonych w Związku jest pomoc parkieciarzom i konsumentom poprzez ocenę stanu technicznego posadzek drewnianych w zakresie wykonywanych ekspertyz i mediacji.