user_mobilelogo

W dniach 29-30 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie naszego Związku. 
W spotkaniu uczestniczyli nie tylko członkowie naszej organizacji, ale i osoby spoza Związku zainteresowane tematyką zaplanowanych prelekcji, które zwyczajowo stanowią główny temat zjazdów.
Tematem pierwszego dnia spotkania były jastrychy i wylewki anhydrytowe, ich cechy, wytrzymałości i zastosowanie oraz właściwości jastrychów anhydrytowych Agilia Sols A.

 

W dniach 30-31 maja 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Związku Rzeczoznawców.
Celem spotkania było szkolenie dotyczące wymaganych parametrów klejów i lakierów do posadzek drewnianych oraz wybór na następną, 3-letnią już kadencję, nowych władz Związku oraz nowego składu Komisji Etyki Zawodowej.

Nowy Zarząd Związku na okres 2014-2017:

ZARZĄD

Prezes: Andrzej Noskowiak

V-ce Prezes: Małgorzata Kuczyńska-Cichocka

V-ce Prezes: Tadeusz Woźniak

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

Przewodniczący: Sławomir Chrzanowski

Członkowie: Marek Komorowski, Andrzej Małek

 

W dniu 11.03.2011 r. w Centrum Szkoleniowym UZIN w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie i szkolenie rzeczoznawców. 
Szkolenie prowadzili technicy z niemieckiej firmy Glass AG: Michael Knobel i Jörg Rost.

c1

W Sulejowie w dniach 25-26 listopada 2011 roku odbyło się spotkanie Związku Rzeczoznawców, podczas którego podsumowano działalność Związku przez ostatnie dwa lata oraz zdano sprawozdanie z prac Zarządu oraz Komisji Etyki Zawodowej. W wyniku jawnego głosowania wybrano na następną 2-letnią kadencję nowe władze Związku oraz nowy skład Komisji Etyki Zawodowej.

ZARZĄD

Prezes:  Piotr Pióro

V-ce Prezes:  Małgorzata Kuczyńska-Cichocka

V-ce Prezes:  Andrzej Noskowiak

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

Przewodniczący:  Tadeusz Woźniak

Członkowie:  Marek Komorowski, Aleksander Kalinowski

 

Drugiego dnia spotkania głównym tematem obrad było opracowanie wytycznych dotyczących badań i pomiarów wytrzymałości podkładów przeznaczonych do montażu posadzek drewnianych. Ponadto, określono wstępny kalendarz spotkań i szkoleń na 2012 rok oraz ich tematykę.

 

 

Materiały szkoleniowe ze spotkania Rzeczoznawców z dn. 02-03 października 2009 r.

Cement

- hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane przez zmielenie surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) i wypalenie na klinkier w piecu cementowym
(w temperaturze 1700-1800°C). Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów.

b1      b2